Phương pháp vệ sinh chuồng trại nuôi gà thịt đúng cách

Phương pháp vệ sinh chuồng trại nuôi gà thịt đúng cách

Phân gà bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường nên chúng tôi phải dọn vệ sinh trại gà theo kế hoạch.  Nói đến việc vệ sinh thì phải nói đến những việc cần làm thường xuyên, tùy theo công việc mà chăm sóc hàng ngày, làm hàng tuần, hàng tháng, hàng quý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.