Dự báo sản lượng thịt và trứng của gia cầm sẽ thay đổi khi dân số tăng

Dự báo sản lượng thịt và trứng của gia cầm sẽ thay đổi khi dân số tăng

Trong mười năm tới, khi dân số tăng lên, sản lượng gia cầm và trứng trên toàn cầu sẽ thay đổi. Ước tính đến năm 2021, sản lượng thịt gia cầm của thế giới đạt 127,2 triệu tấn. 

Sản lượng gia cầm sẽ tăng

Sản lượng gia cầm sẽ tăng

Đến năm 2030, thế giới sẽ có 8,3 tỷ người và vào năm 2050. Trái đất sẽ là nơi sinh sống của 9,3 tỷ người. Theo Giám đốc Carl Hausmann (Carl Hausmann), từ nay đến năm 2050, để bắt kịp đà tăng dân số toàn cầu, sản lượng lương thực cần tăng 70%. Hoạt động của Bunge Ltd.

Các nước đang phát triển có tỷ lệ gia tăng dân số cao nhất. Ước tính đến năm 2030, các quốc gia này sẽ có dân số khoảng 6,9 tỷ người và đến năm 2050 sẽ chiếm 85% dân số toàn cầu. Do đó, các quốc gia này sẽ chiếm phần lớn sự gia tăng nhu cầu thịt. Và trứng gia cầm trong thời gian sắp tới.

Thị trường tiêu thụ trứng tăng

Thị trường tiêu thụ trứng tăng

Theo dự báo của FAO, tiêu thụ trứng toàn cầu ở các nước đang phát triển. Sẽ tăng từ 6,5 kg / người / năm vào năm 2000 lên 8,9 kg (khoảng 148 quả trứng) / người / năm vào năm 2030. Ở các nước công nghiệp phát triển, mức tiêu thụ trứng dự kiến. Sẽ tăng từ 13,5 kg (khoảng 225 quả trứng) / người / năm vào năm 2020 lên 14,8 kg (khoảng 247 quả trứng) / người / năm vào năm 2030.

Hơn 67% lượng trứng tiêu thụ toàn cầu thuộc về các nước châu Á. Ở Trung Quốc, mức tiêu thụ trứng cao hơn gấp đôi so với mức trung bình của các nước đang phát triển và mức tiêu thụ trứng đã tăng từ 15 kg / người / năm (250 quả trứng) vào năm 2000 lên 20 kg (333 quả trứng) / người / người / năm.

>> Hãy nhấp vào chuyên mục thị trường tiêu dùng để biết thêm thông tin.

Thị trường thịt thay đổi

Thị trường thịt thay đổi

Trên phạm vi toàn cầu, sản lượng thịt trong 10 năm tới. Cũng sẽ chậm lại so với tốc độ tăng trưởng trước đó. Theo dự báo của FAO, sản xuất thịt toàn cầu sẽ tăng chậm từ mức tăng trung bình 2,2% mỗi năm trong thập kỷ trước xuống còn 1,8% mỗi năm. Điều này chủ yếu là do tốc độ tăng trưởng chậm hơn ở các nước Mỹ Latinh. Đặc biệt là Brazil và Argentina. Cũng như chi phí đầu vào tăng cao.

Sản xuất thịt gia cầm và thịt heo với mức tăng tương ứng 14% và 5% mỗi năm trong thập kỷ qua. Được dự báo sẽ tăng trưởng trung bình trong khoảng 2% mỗi năm đến năm 2025. Nhìn chung, các nước đang phát triển sẽ chiếm 77%. Tăng trưởng sản xuất thịt trong giai đoạn đến năm 2025. Sản xuất gia cầm sẽ tiếp tục tăng với tốc độ nhanh nhất (2,2% mỗi năm) so với các loại thịt khác. Sẽ vượt qua thịt heo vào cuối năm 2021 với sản lượng cao nhất. Đến năm 2021, sản lượng thịt gia cầm có thể sẽ đạt hơn 127,2 triệu tấn. So với gần 126 triệu tấn thịt heo.

Tăng trưởng thương mại

Tăng trưởng thương mại

Cùng với nhu cầu cao về trứng, phần lớn lượng tiêu thụ thịt sẽ tập trung ở các nước châu Á và Thái Bình Dương. Chiếm 56% mức tăng nhu cầu thịt toàn cầu trong giai đoạn 2010 – 2021. Đến năm 2021. Người tiêu dùng ở các nước phát triển. Sẽ chọn thịt gia cầm với tỷ lệ là 90% trong tổng lượng thịt tiêu thụ của họ. Ngoại trừ ở các nước Đông Âu.

Riêng ở các nước đang phát triển, tỷ lệ tiêu thụ hàng năm khoảng 62% thịt gia cầm, 19% thịt heo, 13% thịt bò và 6% thịt cừu. Dự báo tiêu thụ thịt gia cầm ở các nền kinh tế phát triển vào năm 2021 có thể sẽ đạt 44,7 triệu tấn. Trong khi các nền kinh tế đang phát triển sẽ tiêu thụ khoảng 82,3 triệu tấn.

Tăng trưởng thương mại hàng năm về thịt gia cầm sẽ chậm lại đáng kể so với giai đoạn trước đó. Chỉ ở mức dưới 2%/năm đến năm 2030. So với mức bình quân 5,5%/năm trong thập kỷ qua. Đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng thương mại gia cầm sẽ là Mỹ và Brazil. Chiếm gần 80% thương mại gia cầm thế giới trong giai đoạn 2021 – 2025. Tăng trưởng nhập khẩu cũng sẽ được dẫn dắt bởi các quốc gia ở Trung Đông, Đông Nam Á và Mỹ Latinh.

Nếu bạn muốn tham khảo thêm hãy vào IPI nhé!

Nguồn: tapchigiacam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.